hits

februar 2016

Dikterer og truer lokaldemokratiet!

I disse dager er det debatt om kommunenes inntektssystem. Kanskje ikke den mest sexye saken lese om. Saken fremstr for de som ikke kjenner den veldig godt, som veldig teknisk.  Men den er egentlig ganske enkel. Det handler om at Regjeringen med Jan Tore Sanner i spissen n skal straffe de kommunene som har bestemt seg for ikke sl seg sammen ved kutte i konomiske overfringer.

Regjeringen har sendt forslag til nytt inntektssystem for kommunene p hring. Det nye inntektssystemet foreslr store endringer som vil medfre at det flyttes penger fra sm og mellomstore kommuner til de strste. Landets 10 strste kommuner vil tjene 890 millioner kroner p omleggingen. Oslo fr alene kr 415 millioner i kte inntekter. Ei slik omfordeling vil forsterke den uheldige sentraliseringa vi allerede i dag har i Norge.

Med dette forslaget vil alle kommuner mellom 10- og 20 000 innbyggere tape. Ogs svrt mange kommuner med mindre enn 10.000 innbyggere vil komme tapende ut av dette. Det betyr mindre penger til eldreomsorg, skole og veibygging.

Bde forslaget om endre basistilskuddet, Nord-Norge- og Namdalstilskuddet vil svekke konomien i de fleste nord norske kommunene. innfre et konomisk skille mellom skalt frivillig og ufrivillig smdriftsulemper, for f til kt kommunesammensling, er uheldig. Kommunesammensling br skje p frivillig basis og ikke med konomisk tvang. 370 av 428 kommuner i Norge vil f nedgang i sine inntekter i det nye inntektssystemet.

N har 260 ordfrere skrevet under et opprop mot regjerings forslag til nytt inntektssystem.  Mange av disse ordfrerne fler at det nye inntektssystemet er et nytt pressmiddel fra Sanner for f opp tempoet i kommunesammenslingsprosessen til regjeringen. Det vi ser n er at kommunesammensling blir til tvangssammensling basert p konomiske trusler og utrygghet, og ikke p reell frivillighet og fakta. konomisk tvang er ogs tvang.

Hyre og Fremskrittspartiet vil presse fram kommunesammenslinger mot kommunenes og innbyggernes vilje.  Statsrd Jan Tore Sanner gir klar beskjed til kommunepolitikerne som har sagt nei til sammensling om starte prosessen p nytt, til og med i kommuner som har hatt folkeavstemning som sier nei til kommunesammensling ber han om at prosessen skal startes igjen. Dette er respektlst mot lokaldemokratiet i den enkelte kommune.  

Alt prat om lokalt styrte prosesser, styrket lokaldemokrati og frivillighetslinje,  endres n i innspurten av kommunereformen. Senterpartiet har lenge advart mot at regjeringen planlegger overstyre kommunale vedtak og lokale folkeavstemminger om den ikke fr det som den vil. 

Anbefalingen til lokalpolitikere som trues er derfor st fast p hva de mener er til beste for innbyggerne i egen kommune. Regjeringen m ikke f diktere lokaldemokratiske beslutninger.  Dette er en trussel mot lokaldemokratiet og viktige desentraliserte grunnleggende tilbud for innbyggere i hele Norge.

 

Sandra Borch

Nestleder Troms Sp, Gruppeleder Troms Sp, Kommunestyrerepresentant Troms Sp