hits

Debatten bør ikke handle om uskyldige barn i burkini!

kommentarer

En skole på Finnsnes har tillatt «burkini» i svømmeundervisningen. Da blir det rabalder i FrP, og nå skal de forby dette i norske svømmehaller.

Ærlig talt. Dette må jeg si er et politisk spill fra FrP sin side, og vitner mer om en manglende innsikt i hva som i dag er realiteten. At jenter i svømmeundervisningen har dekt seg til grunnet religiøse hensyn er ikke noe nytt. Enkelte har gjort det med plagg de selv har laget, enten tights eller andre dekkende «vanlige» klær. Det som nå er nytt, er at det er laget en «burkini» som er tilpasset å kunne svømme i, både i stoff og utforming. Det må da være bra?

Jeg skal innrømme at debatten er langt fra svart/hvit, det er utfordrende religiøse syn på kropp og kvinner som kan diskuteres. Men dette er ikke noe nytt som har dukket opp ved oppfinnelse av burkinien. Det må jobbes med holdninger, og det gjøres ikke ved forbud. Med et forbud vil man sette barna opp mot sine foreldre i kampen for å få lov å delta i svømmeunderviningen. Ved å forby dekkende plagg i svømmeunderviningen fratar vi unge jenter en mulighet de ikke ville hatt om det ikke fantes alternative løsninger til badetøy.

Mange drar frem et poeng om at å tillate dekkende plagg i svømmeunderviningen er dårlig integreringspolitikk. Men er det god integrering å risikere at unge jenter ikke får delta i svømmeundervisningen? Integrering handler ikke etter mitt syn om å stille i likt badetøy i svømmeundervisningen, det handler om å ha muligheten til å være med på sosiale aktiviteter.

Man kan ikke forby alt man ikke liker, problemene blir ikke løst av den grunn. Om man forbyr burkini setter man unge uskyldige jenter ut av svømmeundervisningen. Og jeg skulle også ønske at alle kropper ble akseptert for de de er, uansett kjønn form eller farge. Men der er vi ikke i dag, og da må vi løse utfordringene med det utgangspunktet.

De som ikke har hatt heldekkende plagg å svømme i, har i mange tilfeller droppet svømmeundervisningen. Noe jeg mener er svært uheldig. Vi bor i et land med mye hav og vann, dessverre også en del drukningsulykker grunnet manglende svømmeferdigheter.  Det bør være et mål å lære alle å svømme, og da også de med en annen religion.

Jeg kan være enig i at når du kommer til Norge så skal de tilpasse deg det norske samfunnet. Men det gjør du ikke ved å forby «burkini» og tvinge alle til å gå i bikini eller badedrakt.

Jeg merker meg at man kaller heldekkende plagg i svømmeundervisningen en seksualisering av småjenter, men spørsmålet kan også stilles til de jentene som stiller opp i små bikinier. Jeg tenker det viktigste målet må være at jentene lærer seg å svømme, og ikke hva de har på seg når de svømmer. La det være bikini, burkini, badedrakt eller for den saksskyld våtdrakt. Dette kjære FrP, er en stor storm i et vannglass jeg mener dere som regjeringsparti bør holde dere for gode til. Det dere gjør er å bruke små uskyldige barn i en debatt som er større enn en debatt om hva du velger å bade i.

Så ønsker jeg også å stille spm om hva der er man skal forby? Om en jente velger å bade i heldekkende plagg eller for den saks skyld våtdrakt, skal hun da ikke få stille opp i svømmetimen?  Det er heller ingen lovhjemler i opplæringsloven for et generelt forbud i skolen. Skolen har et ansvar om å tilby svømmeundervisning, og skal da ikke henge seg opp i hva jentene velger å bade i.

FrP er bekymret for at barn har på seg noe annet en bikini når de skal lære seg å svømme. Jeg er bekymret for at et økende antall barn med innvandrerbakgrunn ikke kan svømme. Vi har sett mange ulykker i vannet som kunne vært unngått om barna hadde kunnet svømme. Jeg mener det er tvingende nødvendig med svømmeopplæring for alle barn, uansett religiøs og kulturell bakgrunn. Vår oppgave er å legge til rette for at barna skal ha et godt svømmetilbud, og ikke henge seg oss i hva de har på seg.

Det er også betimelig å spørre om hva forskjellen er på å la jenter lære å svømme i burkini, og alle de tiltak som er innført rundt om i Norge hvor jenter enten slipper å dusje eller  dusjer med klær på fordi de er flaue av kroppen sin og ikke vil vise den fram?  Dette er tiltak som er nødvendig, fordi alternativet er at de ikke lærer seg å svømme. 

Så til slutt;

Dette er og bør ikke være en debatt for eller mot islam. Det er urettferdig ovenfor de jentene dette handler om.

 

Sandra Borch

Senterpartiet