hits

Dikterer og truer lokaldemokratiet!

kommentarer

I disse dager er det debatt om kommunenes inntektssystem. Kanskje ikke den mest sexye saken å lese om. Saken fremstår for de som ikke kjenner den veldig godt, som veldig teknisk.  Men den er egentlig ganske enkel. Det handler om at Regjeringen med Jan Tore Sanner i spissen nå skal straffe de kommunene som har bestemt seg for å ikke slå seg sammen ved å kutte i økonomiske overføringer.

Regjeringen har sendt forslag til nytt inntektssystem for kommunene på høring. Det nye inntektssystemet foreslår store endringer som vil medføre at det flyttes penger fra små og mellomstore kommuner til de største. Landets 10 største kommuner vil tjene 890 millioner kroner på omleggingen. Oslo får alene kr 415 millioner i økte inntekter. Ei slik omfordeling vil forsterke den uheldige sentraliseringa vi allerede i dag har i Norge.

Med dette forslaget vil alle kommuner mellom 10- og 20 000 innbyggere tape. Også svært mange kommuner med mindre enn 10.000 innbyggere vil komme tapende ut av dette. Det betyr mindre penger til eldreomsorg, skole og veibygging.

Både forslaget om å endre basistilskuddet, Nord-Norge- og Namdalstilskuddet vil svekke økonomien i de fleste nord norske kommunene. Å innføre et økonomisk skille mellom såkalt frivillig og ufrivillig smådriftsulemper, for å få til økt kommunesammenslåing, er uheldig. Kommunesammenslåing bør skje på frivillig basis og ikke med økonomisk tvang. 370 av 428 kommuner i Norge vil få nedgang i sine inntekter i det nye inntektssystemet.

Nå har 260 ordførere skrevet under et opprop mot regjerings forslag til nytt inntektssystem.  Mange av disse ordførerne føler at det nye inntektssystemet er et nytt pressmiddel fra Sanner for å få opp tempoet i kommunesammenslåingsprosessen til regjeringen. Det vi ser nå er at kommunesammenslåing blir til tvangssammenslåing basert på økonomiske trusler og utrygghet, og ikke på reell frivillighet og fakta. Økonomisk tvang er også tvang.

Høyre og Fremskrittspartiet vil presse fram kommunesammenslåinger mot kommunenes og innbyggernes vilje.  Statsråd Jan Tore Sanner gir klar beskjed til kommunepolitikerne som har sagt nei til sammenslåing om å starte prosessen på nytt, til og med i kommuner som har hatt folkeavstemning som sier nei til kommunesammenslåing ber han om at prosessen skal startes igjen. Dette er respektløst mot lokaldemokratiet i den enkelte kommune.  

Alt prat om lokalt styrte prosesser, styrket lokaldemokrati og frivillighetslinje,  endres nå i innspurten av kommunereformen. Senterpartiet har lenge advart mot at regjeringen planlegger å overstyre kommunale vedtak og lokale folkeavstemminger om den ikke får det som den vil. 

Anbefalingen til lokalpolitikere som trues er derfor å stå fast på hva de mener er til beste for innbyggerne i egen kommune. Regjeringen må ikke få diktere lokaldemokratiske beslutninger.  Dette er en trussel mot lokaldemokratiet og viktige desentraliserte grunnleggende tilbud for innbyggere i hele Norge.

 

Sandra Borch

Nestleder Troms Sp, Gruppeleder Troms Sp, Kommunestyrerepresentant Tromsø Sp