hits

Hvor mange må dø for at mobbing skal bli tatt på alvor?

kommentarer

Det kommer nok dessverre flere dødsfall fordi problemet ikke blir tatt på dypeste alvor. Vi har nå sett flere triste skjebner som har mistet livet på grunn av mobbing. Dette er alvorlig, ikke minst for de det gjelder, men også for hele samfunnet.

Trond Giske og Torbjørn Røe Isaksen diskuterer hvilken regjering som har gjort mest for å bekjeme mobbing. En rekke stortingsrepresentanter tar opp problematikken rundt mobbing på facebook. Egentlig burde jeg være fornøyd for at tema blir tatt opp, men jeg klarer ikke være annet enn forbannet og irritert.

For det måtte altså enda et dødsfall til for at tema skal på politisk oppmerksomhet igjen. Det er ikke veldig lenge siden sist vi var vitne til et barn som tok sitt eget liv på grunn av mobbing. Det er tusenvis av andre unge gutter og jenter som sitter der ute i dag og kjemper en forferdelig kamp, en kamp om å føle seg god nok, en kamp mot kroppspress og en kamp mot egne tanker. Dessverre er disse kampene ofte et resultat av mobbing.

Jeg spør igjen. Kjære alle Stortingsrepresentanter, Statsråder og Statsminister!  Hvorfor må det enda et tragisk utfall til for at tema om mobbing skal bli tatt opp. Er det glemt igjen om to uker?

Jeg gir blaffen i hvilken regjering som har gjort mest eller minst for å bekjempe mobbing. Det er IRRELEVANT. Dette burde være et tverrpolitisk prosjekt, et prosjekt ingen bør være uenig i det blir brukt mye mer ressursser på.

Røe Isaksen mener mobberen skal bytte skole, jeg mener det vitner om et kunnskapsminister som ikke skjønner hva utfordringen er og hvordan mobbing ofte henger sammen. Ofte er det ikke bare en mobber, ofte er det gjenger. I enkelte andre tilfeller er faktisk den som blir mobbet også en mobber. Dette er et sammensatt problem. Og Røe Isaksen sitt forslag om at mobberen skal bytte skole er kortsiktig tenkt. Det er ikke en løsning på problemet, det er en flytting av problemet. Det må nå settes av ressurser på holdningsskapende arbeid på skolene og i samfunnet. Vi må få til sanksjoner mot de som ikke tar utfordringen på alvor. 

Et annet tiltak jeg mener er viktig å få til i alle fylker, er ressuser og etablering av mobbeombud. Et mobbeombud skal ivarta barn og foreldre som ikke føler de blir hørt av skolene, eller som ikke får den hjelpen de trenger. På denne måten får vi et uavhengig ombud som skal ivareta de som ikke blir tatt på alvor i sine bekymringer rundt sine barn på skolene.

Jeg har brukt de siste årene mine på å reise rundt på skoler i hele Norge for å nettopp ta opp kampen mot mobbing, for å dele mine erfaringer om hvordan jeg kom meg ut av det helvette. Selv har jeg mange ganger i ung alder tenkt på hva vitsen med å leve var. Jeg kjempet en knalltøff mental kamp hver kveld, hver gang jeg var alene. Men jeg vant over disse tankene, heldigvis. På alle skolene jeg har vært på har det kommet unge jenter og gutter bort til meg å stille fortalt meg om sine utfordringer. Hjerteskjærende. Jeg har enda daglig kontakt med mange av disse unge menneksene på facebook, for å høre hvordan det går, for å muntre de opp til å klare å takle hverdagen.

Vi har i dag også fått en ny og mer usynelig arena hvor mobbing drives. Internett. Og nettet er på hele tiden. Barn er på facebook, på snapchat, på instagram, på ask.fm...vi har ikke den villeste fantasti på hvor mye mobbing som faktisk foregår her. Samfunnet, foreldre, barn, idrettslag, lærere og medmennesker må alle her ta et ansvar for å forebygge mot mobbing.

Utfordringen rundt mobbing er enorm. Det er et økende problem, og jeg mener det kan være en av de største utfordringene Norge står ovenfor.

Nå må vi alle få opp øynene. Vi kan ikke bare vie debatten oppmerksomhet når det går så langt at noen dør. Et uskyldig barn, som ikke har klart å håndtere disse tankene er blitt nok et offer. Det er på tide å handle før flere liv går tapt!