hits

Videregående skoletilbud i Troms.

kommentarer

Vi har videregående skoletilbud i distrikts-Troms, det er ingen selvfølge, det er et resultat av politisk kamp.

Kanskje mange har glemt det, men det sitter nok fortsatt i minnet til mange. Den fylkespolitiske krigserklæringen fylkesrådet til Pia Svensgaard (Ap), bestående av Ap, Krf og H, sendte til store deler av Troms på slutten av 2013. De kom med forslag som gikk langt i å nedlegge videregående skoler og skolesteder som Skjervøy, Rå, Gibostad, Nordkjosbotn, Sjøvegan og Bardufoss, redusering av tilbud på mange av de andre skolene utenfor Tromsø. Det var ei distriktspolitisk krigserklæring mot livskraftige lokalsamfunn og kommuner, gjennomsyra av skrivebordssentralisering uten forståelse for hvilke dramatiske konsekvenser for ungdom, lokalsamfunn og framtidsmuligheter man ville forårsake.

De foreslo en sanering av det videregående skoletilbudet i store deler av fylket og Bjarkøyforbindelsen og Langsundforbindelsen ble skutt ut i det blå. Det er bare ett og ett halvt år siden.

Da reagerte folk over hele fylket med fortvilelse og forbannelse, og et langt på vei tverrpolitisk opprør mot den daværende politiske ledelsen i fylkeskommunen fosset fram mot fylkestinget i desember 2013.

På veien dit gikk fylkesrådet i oppløsning og et nytt politisk flertall utviklet seg hvor man slo fast at den desentraliserte skolestrukturen skulle ligge fast og utvikles, det tar vi i Senterpartiet vår del av æra for skjedde, Ikke fordi man hadde andre eller mere penger, eller ikke visste at det ville bli krevende, men fordi vi mente og fortsatt mener at det var rett og viktig for Troms, hele Troms.

Et av resultatene var at vår gruppeleder på fylkestinget, Ivar B Prestbakmo, sluttet som Ordfører og ble Fylkesråd for samferdsel i det nye fylkesrådet, fordi han og Troms Senterparti sloss for framtida til hele fylket og et desentralisert videregående skoletilbud.

En noe ekstraordinær politisk situasjon utløst av politiske forslag som ville undergrave en viktig grunnleggende politisk retning for fylket og dets innbyggere. Nemlig at fylkeskommunen og dets folkevalgte er til for innbyggere og samfunn i hele fylket, det være seg i Tromsø, Skjervøy, Harstad, Lenvik, Salangen eller Karlsøy. Senterpartiet i Troms vil alltid stå på for distrikts-Troms, ungdom og framtidstro. Senterpartiet er garantisten for at hele fylket blir sett, at vi fortsatt skal ha videregående skoletilbud i hele fylket. Selv om nå flere partier sier at de er enige med oss, så er det nå engang orginalen som er best, husk det.

 

Sandra Borch

3. kandidat Troms Senterparti