hits

Politisk spill om uskyldige barn!

kommentarer
60 asylbarn som er sendt ut av landet får prøvd saken sin på nytt i Norge. Det er 60 barn som er godt integrert i det norske samfunnet, som snakker godt norsk og som som har vært her mer enn 4 år. Det er bra disse får prøvd sin søknad på nytt, men byttehandelen regjeringen gjør med støtte fra Krf og Venstre vil ramme mange barn som lever på flukt fra krig.

Fordi disse barna ble satt opp mot en kanskje enda svakere gruppe i samfunnet, nemlig de barna som er på flukt fra krig. Disse barna risikerer med den avtalen som Krf, Venste, Høyre og Frp har inngått å aldri få møte familie sin igjen. Avtalen rammer de svakeste i verden, barna som lever i frykt og flukt fra krig, bomber, sult og elendighet.

At partier med et verdigrunnlag for familier kan være med på en slik avtale skjønner jeg rett og slett ikke. Å drive et politisk spill med barn som hver dag kjemper for livet er så uverdig som du kan få det.

Flyktningers frist for å søke familiegjenforening med barn eller ektefelle, etter du har fått oppholdstillatelse, er i dag ett år. I avtalen har regjerningen redusert denne tiden til seks måneder, noe som ved første øyekast ikke virker så dramatisk i seg selv. Men faktum er det at mange sliter med å holde den fristen på ett år i dag. Søknaden regnes ikke som levert før den som befinner seg utenfor Norge fysisk har møtt opp på en norsk utenriksstasjon med sine papirer og søknaden. Det vil si at det som kan se ut som en enkel operasjon med søknad på nett, langt i fra er det. Mange land med uroligheter har ingen norsk ambassade eller konsulat pga sikkerheten. Da må familiemedlemmer vandre og sette livet til for å prøve å komme seg ut av landet. Er det barn det er snakk om, må foreldre først finne noen som er villige til å ta risikoen med å frakte dem ut av landet og det tar tid. Man overlater ikke barna sine til hvem som helst, og dette koster mye penger som også skal spares opp. Søknadsgebyret for familiegjenforeninger kommer i tillegg og er på 5900 kroner per voksen familiemedlem. Kommer du for seint til ambassaden med bare EN dag blir familieinnvandring avslått av UDI. Det sitter pr i dag utrolig mange barn og venter på å bli gjenforent med sine foreldre både i hjemland og i tredjeland. Mens de venter er de sårbare, og ofte må de leve i skjul og usikkerhet i ytterligere lang tid før sakene blir ferdigbehandlet.

KrF og Venstre kaller innstrammingene etter byttehandelen ubetydelige. Svært små endringer», svarte Hareide på spørsmål om hva de har måttet ofre i dra-kampen med Frp. «Oscar for politisk skuespill» sier Venstres Abid Raja. I realiteten er de enorme. Det handler om barn, om barn som lever på flukt fra krig.

Det handler ikke om kriminelle utlendinger slik et annet parti ofte prøver å definere personer som kommer utenlands fra. Dette handler om mennesker som hver dag lever i frykt for å dø enten av sult eller av krig.

Venstre og KrF har gått med på en avtale som i beste fall skyldes mangel på kunnskap, og i verste fall er et kynisk grep for å vinne en mediesak. Og Erna Solberg har stukket hodet ned i sanden i en av våre viktigste kamper globalt sett. Feigt.