hits

Demokrati - ikke kupp!

kommentarer

Etter at Nationen slo opp et oppslag med en rekke faktafeil og uriktigheter om nominasjonsmøte og prosessen i Tromsø Senterparti følte vi for å forklare dette med egne ord gjennom et innlegg her. Dette er et innlegg skrevet av Marlene Bråthen, Sandra Borch, John Egil Ottosen og Wenche Skallerud i Tromsø Senterparti.

 

Det er framkommet en rekke påstander om kupp på Tromsø Senterparti sitt nominasjonsmøte den 19 desember. Vi vil derfor redegjøre for de faktiske hendelser på møtet og i forkant av møtet. Det møtte opp 63 medlemmer i alle aldre og fra alle fløyer i partiet. Lokallagsleder Ann-Sissel Enoksen skapte forargelse ved oppstarten av møtet. Hun forlangte skriftlige kvitteringer på betalt medlemskap etter 1. august. Medlemsregisteret til partiet eller elektroniske kvitteringer var ikke godt nok. Hun mente møtet hadde godkjent møteinnkallingen med hennes tolkning av hva en kvittering er. Møtet oppfattet dette som et kuppforsøk fra hennes side og hun måtte gi seg etter mer enn én times forviklinger. 


Nominasjonskomiteens leder la deretter frem ei liste, men sa ingenting om at Senterungdommen var utelatt fra å delta i dette arbeidet. Nominasjonsarbeidet ble ikke avsluttet før 16.desember. Da ble en liste presentert på et styremøte. Sandra Borch var da plassert på 9. plass, men ikke forespurt i forkant. Flere påpekte at et nominasjonsmøte like før jul var uheldig. Det første forsøket på nominasjonsmøte i september ble utsatt på grunn av en rekke formalfeil og svært uheldig møteledelse av Enoksen. Deretter ble det foreslått et tidspunkt som sammenfalt med Senterungdommens landsmøte. Etter protester, ble tidspunktet flyttet til 19. desember. Summen av dette skapte unødig mistillit mot Enoksen og ble oppfattet som forsøk på å unngå Senterungdommens deltagelse på nominasjonsmøtet. 


Et forslag om ikke å ha kumulerte plasser på lista ble vedtatt med 35 mot 28 stemmer. Deretter ble det lagt fram en alternativ liste. Ni av kandidatene fra nominasjonskomiteens liste ble også foreslått på den nye lista. Nils Aarsæther, Karita Hansen og Magni Sørensen ba om å bli strøket fra denne lista. Hvert tredje navn på den alternative listen var også foreslått på Enoksen-listen. Møtet ble preget av friske diskusjoner. Man kan forstå at Enoksen ble skuffet over ikke å bli renominert. Tidligere i høst ble det gjort forsøk på å lage ei liste med både Enoksen og Borch på toppen av lista, men dette ble avvist av Enoksen. Heller ikke nominasjonskomiteen ville ha med Borch på lista før hennes navn plutselig var på listen av 16. desember. 


Det ble fremmet forslag om utsettelse av nominasjonsmøtet, men dette ble nedstemt. Da det ble klart hvordan stemmegivningen ville gå, forlot Enoksens og hennes støttespillere møtet.


Nominasjonsmøtet var demokratisk og ikke et kupp som per definisjon er udemokratisk. Mange medlemmer har reagert svært negativt på Enoksens atferd i forbindelse med nominasjonsarbeidet. Likevel ville mange av oss hatt ei liste hvor også Enoksen var en del av de øverste plassene. Det virker som at nominasjonskomiteen og Enoksen for enhver pris ville utelukke Senterungdommen  fra enhver innflytelse på listen. De har ikke vært åpen for denne muligheten, men kun fokusert på Senterungdommen som sine fiender. Dette har mange av oss oppfattet som lite konstruktivt og stemte derfor for den alternative listen. Senterungdommen hadde heller ikke flertallet på møtet. Det var mange «vanlige» medlemmer som sammen med Senterungdommen ville ha en forandring.


Vi er ikke fornøyd med én representant i Tromsø kommunestyre. Senterpartiet vil ha flere representanter. Sammen med engasjerte senterungdommer ser vi fram til kommende valgkamp med fokus på politikk og gode løsninger.

 

Marlene Bråthen (26), 1. kandidat og styremedlem i Tromsø SP

Sandra Borch (26), 2. kandidat, fylkestingsrepresentant og styremedlem i Tromsø SP

John E. Ottosen (51), 3. kandidat og styremedlem i Tromsø SP

Wenche Skallerud (54), 4. kandidat og medlem av Troms fylkesting.