hits

Vil kunnskapsministeren opprette en egen institusjon for mobbere?

kommentarer
Høyre og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har tatt til ordet for at løsningen på utfordringene rundt mobbing, er å flytte mobberen til en annen skole. Høyre har i mange år hatt troen på dette forslaget. Jeg mener det er for lettvint og en kortsiktig løsning. For problemene rundt mobbing tar ikke slutt ved å flytte personer rundt om på ulike skoler.

Hvilke skoler er det som skal ta i mot mobberne? Er det i dag de med lite mobbing, eller de med mye mobbing? Eller kanskje tenker kunnskapsministeren opprette en egen institusjon for mobbere? Problemet til kunnskapsministeren er vel nettopp det at dette ikke er helt gjennomtenkt. Hva er planen med å flytte en elev som mobber til en annen skole? Hvilke oppfølging får han på den nye skolen som han ikke hadde på den gamle?

Kunnskapsministeren glemmer også en vesentlig ting, at mange av de som i dag er mobbere ofte også selv blir mobbet. Mange har vært på begge sidene i denne saken. Retorisk er kanskje forslaget til Isaksen flott; den slemme mobberen skal flyttes, det er straffen. Men mobberne trenger faktisk også hjelp, og man løser ikke det med å flytte rundt på de. Mobbing kan for mange være en strategi for å overleve sin egen hverdag. Det er viktig å huske på at et barn som mobber og skal ivaretas. Og det gjøres ikke ved å flytte rundt på det. Jeg vil si det så sterkt at det er en ansvarsfraskrivelse fra Isaksen. For det er ikke slik at det er barnet i seg selv som er problemet. Det er miljøet rundt, det kan være både skole og det kan også i mange tilfeller være læreren og dessverre kan det også være foreldre. Det er ikke slik at et barn er født som mobber, der er miljøet rundt som former de. Og det starter tidlig.

Tiltak må inn allerede i barnehagen. Det handler om mer ressurser, kanskje særlig i form av kompetanse. Det handler om at barna fra tidlig alder lærer seg å behandle hverandre med respekt, men for å gjøre det må også barna være trygge på seg selv. Betydningen av å ha venner, å stille opp for hverandre og forstå hverandres ulikheter er viktige verdier. Jeg har alltid vært opptatt av at det verken er barnehage eller skole som skal stå til ansvar for oppdragelsen av barna. Men de er viktige arenaer for å blant annet oppdage om barna nettopp ikke har det så bra hjemme. Derfor er det viktig med mer kompetanse tidlig i løpet.

Skolen trenger også et løft når det kommer til kompetanse rundt mobbing. Vi har i dag fått flere digitale arenaer som gjør det enklere å mobbe. Det gjør det også vanskeligere å oppdage fordi det ikke foregår så åpenlyst, men i fora hvor det går an å ha anonyme brukere som for eksempel ask.fm. En side som etter min mening ikke bidrar med noe positivt. Den digitale verden har tatt av, og vårt nettvett henger dessverre langt etter. Det gjelder ikke bare barn og unge, de aller verste er kanskje de voksnes trang til å lire ut av seg de mest håpløse kommentarene. De som skal være rollemodeller for dagens unge. Når selv de svikter, så må det tas tak. Og regjeringen og et samlet storting må nå ta tak for å få til en nasjonal handlingsplan mot mobbing, og da ikke bare en plan fylt med ord, men målrettede tiltak og styrking av ressurser i form av kompetanse.

Avslutningsvis advarer jeg igjen Isaksen om å legge skylden over på mobberen. Det er ikke der problemet ligger.