hits

Ja til ekte pels!

kommentarer

Pelsdyrdebatten har blitt vekt til livet igjen, fordi Unge Høyre har vært på pelsdyrfarm for å lære mer om næringen. Debatten er som vanlig preget av følelser og folk som ikke klarer diskutere på en saklig måte. Nok en gang er den letteste måten for enkelte å ty til trusler om vold og drap. Trist for debatten.

Så over til næringen. Jeg mene pelsdyrnæringen er levedyktig og viktig for mange i Norge, faktisk mener jeg den har et stort potensial for å øke produksjonen fremover.  Det må selvfølgelig skje under forutsetning av at farmene har en god dyrevelferd.

Debatten som har gått i Norge er urettferdig ovenfor de mange pelsdyrfarmene som faktisk driver veldig forsvarlig og etter alle lover og regler. Enkelte av bildene som er tatt på pelsdyrfarmer er skremselspropaganda. Innbruddene på farmene blir gjort av fremmede ulovlig på nattestid, og det er derfor ingen tvil om at dyrene blir oppskaket. Dyrene er heller ikke vant med kraftig kamerablitz.

Selvfølgelig skal dyrene ha en god velferd. De aller fleste i Norge i dag driver forsvarlig og opprettholder en god dyrehelse.  Og det er veldig synd at disse blir dratt med i samme dragsug som dyrvernerne i så stor grad legger opp til ved å drive denne skremselspropagandaen. Samtidig ser vi at bildene av dyrene som er tatt for mange år siden blir brukt mot pelsdyrbønder som i dag driver forsvarlig.

Som i andre husdyrnæringer er Mattilsynet fremste kontrollorgan, og veterinærene og Norsk Pelsdyralslag har i tillegg sine egne rutiner. Det norske regelverket for næringen er det strengeste i verden. Næringen har også ilagt seg selv ytterligere regler, for å sikre blant annet dyrevelferden. Næringen er samstemt om å luke ut useriøse aktører fra næringen. Mattilsynet og Vitenskapskomiteen for dyrevelferd har konkludert med at næringen tilfredsstiller kravene

Pelsdyrnæringen i Norge er en viktig næring i mange distrikter, og en næring som går godt. Og om enn nå skulle kutte produksjon i Norge, så vil ikke kineserne eller russerne slutte å kjøpe pels. Nei de vil gå til andre marked hvor dyr har det ille, hvor det ikke finnes nasjonale regler og krav på hvordan dyr skal behandles.

Så er det nå faktisk også et faktum at pels har vært en viktig del av menneskets historie. Pelsen er grunnlaget for at vi har klær på oss. Det er et kvalitetsprodukt som demmer godt mot kulden, altså ett nyttig produkt. Debatten om pels baserer seg i alt for stor grad på følelser av enkelt bilder. Nå må en se næringen i en helhet.

Jeg ser ikke problemet med å ha rev og mink i bur så lenge regelverket og dyrevelferden er god. Jeg tro dyrevernerne hadde tjent på å diskutere saken på en ærlig måte fremfor å komme med dramatiske skildringer av personer som mener noe om det. 

Så til slutt vil jeg bare si at jeg tror nok mange der ute ikke er helt klar over hvor pelskragen på jakken sin eller skinnet på den ekte merkeveska kommer fra. Det er nok en del dobbeltmoral ute å går. 

Her et bilde av min flunke nye pelskåpe av norsk mink, sydd av buntmaker Jannicke Romøren.