hits

Lars Monsen på villspor!

Debatten om hunden som ble skutt av en bonde i nærheten av en saueflokk har rast i media det siste døgnet. Jeg forstår at overskriftene og bilde av en skutt og død hund skaper reaksjoner og følelser. Det er nok flere sider av akkurat denne hendelsen, jeg har selv lest flere. Så akkurat det skal ikke jeg gå mer inn på.

 

Det er Lars Monsen sitt utspill i sosiale medier skal jeg ta et oppgjør med. Monsen skriver; «En sauebonde har gjort det igjen. Skutt en hund, attpåtil rett foran eieren, som står tilbake i dyp sorg og sjokk. Er det på tide å ta en grundig evaluering av hele sauenæringa slik den er i Norge idag?»

 

Da mener jeg det er viktig å spørre seg hvorfor man har båndtvang i Norge visse tider av året? Det er en grunn til det. Mange sauebønder opplever ofte at sauene sine blir revet i fillebiter av løshunder. De blir bitt eller sprunget i hjel. Mer konkret sagt de blir pint ihjel. Er det da plutselig greit? 

 

Monsen drar det enda lenger. Han regelrett spør om vi trenger sauekjøtt i gryta? Det er et reelt spørsmål, og det virker som at han ikke er så veldig for norsk saukjøttproduksjon. Og det er fair. Men villmarksmannen Monsen burde jo vite hva som skjer med naturen når beitedyrene blir borte. Vi ser mange eksempler på det i dag. Norge gror igjen. Er det et slik land vi vil ha?  Beitedyr er også viktig for det biologiske mangfoldet av planter. Den norske utmarka er full av insekter, sopp og engplanter som er avhengig av grasetere som sau og storfe for å overleve. Over 300 arter på den norske rødlista er i dag truet på grunn av at sau og storfe slutter å beite i utmarka.

 

Monsen skriver videre; «hvorfor er det IKKE slik at sauene til en hver tid MÅ PASSES PÅ? Hvorfor er det greit at sauene invaderer private hyttetomter og gjør sitt fornødne over alt? Hvorfor må hundeeieren dekke alle utgifter til å gjerde inn eiendommen sin hvis han ikke ønsker sauer inn på tomta?» Det er nesten så jeg ikke tror det jeg leser. Sauene har til en hver tid blitt sluppet opp på fjellbeite, det er også noe av grunnen til at vi har sauekjøtt av god kvalitet i Norge. Bøndene ser til sauene, det var jo nettopp det bonden i dette tilfellet gjorde? De blir ikke gjetet 24/7, men de har tilsyn. 

 

At sauene må gjøre sitt fornødne ute i naturen trodde jeg selv Monsen hadde forståelse for. Men vi kan jo innføre bærsjepose for disse også.  Det er nesten så jeg ikke klarer ta det Monsen her skriver seriøst. Og hvor vanskelig er det å sette opp et enkelt strømgjerde rundt en hytte for slippe bærsj og piss på trappa? Lars Monsen, her er du på villspor! 

 

Jeg skjønner det er lett å la seg rive med i debatten som gjelder hunden som ble skutt. Men jeg tror bildene og overskriftene her er overdrevet. Om media hadde laget sak hver gang en sau ble revet i filler av løshunder hadde kanskje bildet vært noe annerledes. Båndtvangen skal respekteres, det er en grunn for at den er tatt inn i norsk lov. Det er ikke bare sauer og beitedyr som er grunn til båndtvangen, men også fordi naturen er en fødestue til alt vilt liv. 

 

 

 

(Bilder av sauer bitt og drept av hund. Hentet på nett)

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar