hits

Et petroleumsfritt Norge ville vært en katastrofe!

kommentarer

Et petroleumsfritt Norge ville vært katastofe, ikke bare for landets økonomi, men også for verdens klima. Debatten rundt åpning av flere nye felt for utvinning av petroleum har alltid vært et hett diskusjonstema. Lofoten, Vesterålen og  Senja har tatt det meste av oppmerksomheten og det har vært en stor diskusjon i en hver valgkamp om disse områdene skal åpnes eller ikke. 

 

Bilder av plattformer stående i fjæra og oljesøl rundt om i hver eneste norske fjord har festet seg på netthinnene til mange. Miljøvernerne skal ha for at de har lykkets i sin propaganda med å lage disse urealistiske bildene.

 

Miljøspørsmål er viktig. Men det miljøvernene ofte glemmer er at de må ses i et globalt perspektiv. For uansett hvilke kutt Norge gjør vil ikke det være med på å redde verden fra en klimakrise. De folkerike landene må være med på dette laget. 

 

Jeg mener faktisk at det viktigste Norge kan bidra med globalt sett er å utvinne enda mer norsk gass. Norsk gass kan få en viktig rolle i årene fremover. Økt bruk av naturgass i stedet for kull er en rask og billig måte å redusere klimagassutslippene på i Europa. Gass er det mest miljøvennlige av de fossile energikildene. Erstatning av kull med gass i kraftproduksjon kan gi mer enn en halvering av klimagassutslippene, og også lavere utslipp av svovel, NOx og partikler, og det uten at prisen på strøm vil øke. 

 

Med stor utbygging av solenergi og vindkraft øker også behovet for balansekraft. Vi trenger alltid en reserveløsning når det er vindstille eller når sola ikke skinner. Storstilt dansk vinkraftutbygging har for eksempel blitt muliggjort ved å bruke norsk vannkraft som reserve. Men selv om Norge har mye vannkraft, er det langt fra nok til å kunne levere balansekraft til hele Europa.  Norsk gass har potensial til å spille denne rollen. 

 

Vi må erkjenne at den fossile energien som verden uansett vil ha behov for blir produsert, distribuert og brukt på en mest mulig energieffektiv og klimavennlig måte. Norge har en sentral plass i Europas gassforsyning med en markedsandel på 20 %. Energimengden i gasseksporten utgjør 1200 TWH. Og vi kan levere mer gass hvis det bare er etterspørsel i markedet. Mer en 70 % av gassressursene er enda ikke produsert. Norge her har en unik mulighet til å ta en ledende posisjon. Nærhet til markedene og vår effektive infrastruktur gjør norsk gass konkurransedyktig. Sju rørledninger til fire land gir norske produsenter tilgang til hele det europeiske markedet.

 

Det må sendes ut tydelige signaler til EU og resten av verden om at norsk gass er et stort bidrag i klimaløsningen. Slik som det er nå så skviser billig amerikansk kull mer miljøvennlig norsk gass ut av det europeiske markedet.

Norsk gass er en god bro over til lavutslippssamfunnet. Vi ser at grunnet lave priser på kull så blir gass utkonkurrert også i Europa. Det må tas intinativ til internasjonale avtaler som gjør det dyrt å være miljøverstning.