hits

- "Møter jeg deg på byen nøler jeg ikke med å drepe deg"

kommentarer

 

 

Tenk at en så liten pels kan skape så mye oppstyr. Ja, det er tanken jeg sitter igjen med etter de siste dagers hete debatt om bruken av pels. 

 

Og jeg skjønner helt ærlig ikke alle de enorme reaksjonene. Jeg har pelsen av et dødt dyr på kroppen, i likhet med veldig mange andre. 

 

Det virker det som jeg er den i første i Norge som går med pels. Etter dagens oppslag i diveres internasjonal presse virker det som jeg faktisk er den eneste i hele verden som går med pels. Hello? se dere rundt da. Pelskåper, Revejakker, Canada Goose-jakker...?

 

Så til min lille ulv. Et dyr som allerede er dødt, fordi det var en del av bestandsmålet for ulv i sitt land. Altså, pelsen hadde blitt kastet om ikke. Kan man ikke da utnytte resurssene av dyret? Mer miljøvennlig jakke finner du ikke, evighetsvarende! Jeg er ikke for å utrydde noen dyr som enkelte hevder. Og til dere som tror jeg er en dyrehater. Jeg er oppvokst på gård, og har hatt fjøs med både sauer, griser, gås, kaniner, høner, hester, katter og hunder. Jeg elsker dyr. Men jeg spiser pinnekjøtt i jula, lammesteik i helgene og det ligger et sauskinn ved siden av senga som varmer småfotene når jeg står opp. Så helt ærlig... jeg skjønner ikke helt alt oppstyret rundt denne pelsen.

 

Så til debatten som har florert. Jeg har fått hundrevis, kanskje tusenvis av meldinger på facebook og twitter. Men diskuter nå saken i stedet for å kalle meg hore, dverg, fitte, blond, lav, fittetryne, stygg, morder.. osv. Jeg tar meg ikke nær av det, om det er det dere prøver på. Jeg ler av dere. Og bekymrer meg for deres oppførsel på sosiale medier, er det slik vi ønsker at samfunnsdebatten skal bli?

 

Jeg skal sitere noen av dere;

 

"Hvor er Anders Breivik når du trenger en?"

 

"Håper du blir slaktet som ulven, gjerne flådd levende ditt jævlA stygge pelssvin!! ÆSJ ÆSJ !!!"

 

"Bra du poserer med ulv så en ulvepells. Brenn i hællvete. Du skulle vært skutt å grævd ned?."

 

"Møter jeg deg på byen nøler jeg ikke med å drepe deg"

 

"Og nå rykker det ikke bare i avtrekkerfinger´n Frode! Har alltid sagt at pels er fint, men bare på den som eide den til å begynne med. Og hu derre kjerringa der er så staure dum at det egentlig bare er å flire av. Men, litt mordlysten blir jeg. Og det er godt det, innimellom."

 

"Do you understand English?? I hope so because I wanted to tell you only HAGS wear fur!! your 'wolf coat' and you MAKE ME SICK!! Id like to drench you with a bucket of pig blood, cuz that's what you are--a nasty pig-f*cking HAG"

 

"Fur is only for the animals!!! Hitler made lamp shades with human skin!! See the comparison?"

 

 jeg håper ikke dere har barn som ser hva dere skriver. Dere legger dere her på en meget farlig linje av hva som bør være akseptabelt. Jeg håper derfor dere kan komme med saklig kritikk. Og til dere som mener jeg drar "mobbekortet" opp nå. Nei, jeg føler meg overhodet ikke mobbet av mennesker som er på et  så lavmål at de faktisk presterer å komme med slike trusler. Men jeg bekymrer meg for hvordan fremtiden på sosiale medier for barn og unge blir om dette er linjen som skal være akseptert.

 

Så over til den saklige debatten om bruken av pels igjen. 

 

Jeg mener synet på dyr der ute er i ferd med å bli en liten disneyverden hvor alle rovdyr skal få leve. Slik har det aldri vært, og slik vil det heller aldri bli. Helt sidene menneskene kom til jorda har vi brukt dyr til både mat og klær. Det skal vi forhåpentligvis fortsette å gjøre.

 

Men da må faktisk folk der ute skjønne at ikke alle rovdyr kan leve. På lik linje som det er naturlig for rovdyr å pine andre dyr til døde for å få mat så vil vi om vi skal opprettholde matproduksjon og biologisk mangfold være nødt til å ha bestandsmål for rovdyr i de ulike landene.

 

Jeg var inne på bilogisk mangfold. Folk påstår jeg har tatt til ordet for å utrydde blant annet ulven. Det har jeg aldri gjort! Men det biologiske mangfoldet er viktig. Både planter og dyr. 

Er ulven viktigere enn mindre kjente, men sjeldnere plantearter som er avhengig av beiting i utmarka? Det er en veldig viktig del av det biologiske mangfoldet, og vi ser dessverre at det ikke akkurat er blitt flere beitedyr med årene. Om det er noe man bør være bekymret for når det kommer til biologisk mangfold så er det mangel på beitedyr.

 

Den norske utmarka er full av insekter, sopp og engplanter som er avhengig av grasetere som sau og storfe for å overleve. Over 300 arter på den norske rødlista er i dag truet på grunn av at sau og storfe slutter å beite i utmarka. Årsaken til dette finner vi i den evolusjonære utviklingen i Europa mens Norge og Skandinavia var dekket av en iskappe under istiden. Europa var ikke en tett, sammenhengende urskog men hadde innimellom lysåpne sletter med grasmark. Europas store grasetere, som blant annet europeisk bison, urokse og visent, skapte dette lysåpne landskapet hvor engplanter, sopp og insekter tilpasset seg vedvarende beiting av muler som klipper gresset rett av gjentatte ganger, av tunge tråkk laget av klover og av husdyrgjødsel. Europas grasetere fulgte ikke med til Norge da engplantene, insektartene og soppartene spredte seg nordover da iskappen smeltet, men jordbrukerne som vandret inn i landet for 6000 år siden hadde med seg sau, geit og storfe som husdyr. Det er husdyrene som har sikret leveområdet for disse artene i Norge. Ved store mengder ulv eller andre rovdyr vil det ikke lenger være mulig å ha sau og storfe på frittgående utmarksbeite. Om vi er der at alle rovdyr skal få overleve, så er nettopp det en enrom trusell for det biologiske mangfoldet.

 

 

Jeg kommer alltid til å mene at vi bør ha en viss ballansegang mellom rovdyr og beitedyr. Og da mener jeg det helt OK å bruke pelsen til fine kåper og jakker.