hits

Pelsdyr er ingen disneyfilm.

kommentarer

Pelsdyrdebatten har blitt vekt til livet igjen. Den gjør ofte det når vinterjakkene er på tur til å bli tatt i bruk. På vei til jobb i dag gjorde jeg et forsøk mens jeg gikk ned Bogstadveien, jeg telte hvor mange jeg møtte som hadde på seg jakke med pels. Og det var mange det.. faktisk så mange at jeg kom ut av tellinga da jeg ble så kaffetørst og stakk innom Baker Hansen for å kjøpe en kaffe. Men konklusjonen er at pels er populært. Så til der prinsipielle og verdimessige. Er det rett eller galt å drive pelsdyrproduksjon i Norge?

Jeg mener ja under fortutsetning at det drives forsvarlig med tanke på dyrehelse. Pelsdyrnæringen er levedyktig og viktig for mange i Norge, faktisk mener jeg den har et stort potensial for å øke produksjonen fremover.  Det må selvfølgelig skje under forutsetning av at farmene har en god dyrevelferd.

Debatten som har gått i Norge er urettferdig ovenfor de mange pelsdyrfarmene som faktisk driver veldig forsvarlig og etter alle lover og regler. Enkelte av bildene som er tatt på pelsdyrfarmer er skremselspropaganda. Innbruddene på farmene blir gjort av fremmede ulovlig på nattestid, og det er derfor ingen tvil om at dyrene blir oppskaket. Dyrene er heller ikke vant med kraftig kamerablitz. Redsel skaper mye av den panikkartede adferden som aktivistene beskriver, og som ellers er i ukjent i dyrenes hverdag.

Vi har sett at en rekke pelsdyrbønder også har sagt at bildene som er brukt mot dem ikke er fra deres gård. Bildene blir noen ganger manipulert, gjerne med ildrød farge på kjøttsår, som ikke er vanlig. Det kjennes også til at dyr har blitt byttet om på, slik at de har påført hverandre skade.   Selvfølgelig skal dyrene ha en god velferd. De aller fleste i Norge i dag driver forsvarlig og opprettholder en god dyrehelse.  Og det er veldig synd at disse blir dratt med i samme dragsug som dyrvernerne i så stor grad legger opp til ved å drive denne skremselspropagandaen. Samtidig ser vi at bildene av dyrene som er tatt for mange år siden blir brukt mot pelsdyrbønder som i dag driver forsvarlig.

Som i andre husdyrnæringer er Mattilsynet fremste kontrollorgan, og veterinærene og Norsk Pelsdyralslag har i tillegg sine egne rutiner. Det norske regelverket for næringen er det strengeste i verden. Næringen har også ilagt seg selv ytterligere regler, for å sikre blant annet dyrevelferden. Næringen er samstemt om å luke ut useriøse aktører fra næringen. Mattilsynet og Vitenskapskomiteen for dyrevelferd har konkludert med at næringen tilfredsstiller kravene

Pelsdyrnæringen i Norge er en viktig næring i mange distrikter, og en næring som går godt. Og om enn nå skulle kutte produksjon i Norge, så vil ikke kineserne eller russerne slutte å kjøpe pels. Nei de vil gå til andre marked hvor dyr har det ille, hvor det ikke finnes nasjonale regler og krav på hvordan dyr skal behandles.

Så er det nå faktisk også et faktum at pels har vært en viktig del av menneskets historie. Pelsen er grunnlaget for at vi har klær på oss. Det er et kvalitetsprodukt som demmer godt mot kulden, altså ett nyttig produkt. Debatten om pels baserer seg i alt for stor grad på følelser av enkelt bilder. Nå må en se næringen i en helhet.

Jeg ser ikke problemet med å ha rev og mink i bur så lenge regelverket og dyrevelferden er god. Jeg tro dyrevernerne hadde tjent på å diskutere saken på en ærlig måte fremfor å komme med dramatiske skildringer av personer som mener noe om det.

Så vil jeg bare avslutte med å si at jeg ikke har en ekstrem holdning til saken. Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Høyre og Fremskritspartiet mener det samme. Næringen er lovlig, det er den også i Sverige, Finland, Danmark , Polen og Nederland. Pels er, så langt jeg har fått beskjed om, en lovlig vare i alle verdens land.

Så jeg vil fortsette å gå i min jakke hvor kragen er av pels i likhet med veldig mange andre tusen nordmenn, og ikke sitte å tro vi lever i en disneyverden.

 

 

 

Her fra et trivelig besøk på en pelsdyrfram i Trøndelag