hits

Olje vs. Fornybar

kommentarer

Debatten olje vs. fornybar er blitt en kamp mellom ulike organisasjoner. Motsetningsforhold mellom de to næringene settes stadig opp mot hverandre. Jeg mener dette er å gå i et blindspor, og jeg mener heller ikke det er noe motsetningsforhold.  Det blir i dag fremstilt som at dersom du snakker fint om petroleumsnæringen, så må du være fiende av den fornybare næringen. Dette motsetningsforholdet må bort om vi skal lykkes i den viktige energisatsingen her til lands, med en slik satsing trenger vi både petroleum og fornybart.

Realister

Vi må være realister i denne debatten, petroleumsnæringen må fortsatt være den del av fremtiden til norsk energi. En videre satsing på landets viktigste næring er nødvendig for å sikre framtidige inntekter, videreutvikling av landets viktigste kunnskapsindustri og arbeidsplassene i næringen. Men det er ikke dermed sagt at næringen ikke har utfordringer. Næringen har store utfordringer for å klare å håndtere miljøspørsmål, en annen utfordring er å rekruttere inn kompetente folk som i fremtiden skal ta over, og utvikle det som er en av Norges viktigste næringer.

Jeg mener Norge i tillegg til å være best på utvikling og utbygging av fornybar energi, må ta ansvar for en ansvarlig petroleumspolitikk. Vi kommer i framtiden til å være avhengige av olje og gass, fordi det er denne teknologien som til nå har vært i fokus. Vi må derfor ta ansvar også her, og rette fokuset på å ha en mest mulig miljøvennlig petroleumsindustri. Elektrifisering av sokkel ved nye funn og boring fra land må derfor videreutvikles og i tillegg en videre satsing innenfor forskning og utvikling som vil gjøre norsk petroleumsnæring enda mer miljøvennlig. Videre må petroleumsindustrien ta ansvar for de utslippene den skaper gjennom å være en stor investor i fornybar energi. Vi må derfor i denne overgangsfasen sørge for at verden får energi som er utvinnet på den mest miljøvennlige måten, og at Norge viser veien både til en renere petroleumsindustri, og til det fornybare samfunnet.

Norge er nr. 1 på fornybar energi

Jeg vil også ta et oppgjør med de der ute som mener Senterpartiet med vår tidligere olje og energiministeren i spissen ikke satser på fornybar energi. Dette er direkte løgn og en svartmaling av den store satsingen og investeringen vi nå gjør innenfor fornybar energi, et departement som Senterpartiet har ledet de siste åtte årene.

Den nye elsertifikat-ordningen er en formidabel satsing på fornybar kraftproduksjon. Gjennom fornybardirektivet skal vi få en fornybarandel på 67,5 prosent innen 2020. Dette vil bety flere flotte høyspentmaster, vannkraftverk og vindparker!
Elsertifikatene innebærer store investeringer, også i nett. Vi skal investere for flere hundre milliarder kroner i fornybar elproduksjon i de neste 10 årene. Her går Norge også i front og vi har en fornybarandel på 67,5 % i 2020. Vi har den høyeste fornybarandelen av alle land i Europa. Det nærmeste landet er Sverige, de har en fornybarandel på 50 prosent. Europa har et mål om en andel på 20 prosent innen 2020. Norge går i front og er nr 1 i Europa i satsingen på fornybare løsninger.

Å bygge opp et fornybart energisystem krever en rekke store investeringer over lang tid, og jeg mener Norge her skal gå i front. Men jeg mener også at petroleumsnæringen skal være med på dette prosjektet, petroleumsindustrien sitter på mye kunnskap som kan brukes til satsing på fornybare energikilder. Samarbeidet mellom næringene må derfor bli bedre.

Vi trenger næringer som snakker sammen

På lang sikt må verdens økende energibehov dekkes av fornybar energi, da må verden være forberedt på det. Forberedt på å kunne forvalte et helt nytt energisystem, og derfor er det viktig å bygge kompetanse innefor disse felt. Men for og lykkes kan vi ikke rakke ned på petroleumsnæringen i så stor grad som enkelte miljøvernorganisasjoner og politiske partier nå gjør. Petroleumsnæringen er og kommer fortsatt til å være vår viktigste energikilde i mange år fremover. Det er derfor nå også viktig å ha fokus på å gjøre denne næringen så miljøvennlig som mulig. Næringene har begge mye å lære av hverandre, da må skylappene av og svartmalingen slutte. Målet er å senke Norges og verdens utslipp, det klarer vi bare om vi sammen går inn for det. Den fornybare næringen sammen med petroleumsnæringen! Det er ikke enten eller, det er både og!


Sandra Borch
Leder Senterungdommen