hits

Det handler om ja eller nei til norsk matproduksjon!

kommentarer

Paul Joakim kaller oss proteksjonistiske i sitt tilsvar på mitt blogginnlegg om ostetollen (tolltull fra Unge Høyre). Vi kaller det å forsvare norske interesser, norske arbeidsplasser, norsk verdiskapning, opprettholdelse av kulturlandskap og norsk sikkerhetspolitikk.


Unge Høyre snakker om en verden i krise. Ja, det er en verden i sultkrise! Da er første bud å klare og brødfø egen befolkning, å ikke la de høyre herrer i de ulike fattige landene ta all fortjeneste. Det er EU som driver usolidarisk handelspolitikk med sin eksportsubsidiering av landbruksvarer. De dumper maten på det afrikanske markedet, slik at lokale, fattige afrikanske bønder har problemer med å komme inn å sitt innenlandske marked! Vi burde heller brukt mer på bistand slik at befolkningen i de fattige landene lærer seg å produsere sin egen mat!

Så er det veldig satt på spissen fra Sandøy her, fordi vi hjelper ikke de fattige landene med fjerning av vår ostetoll. De dette går ut over er fortrinnsvis Danmark. Er dansk økonomi dårlig? Nei. Det dreier seg bare om tapt eksport til Norge på høyst 118 millioner kroner, ifølge en utredning fra svenske landbruksmyndigheter. Det er også en realitet at uten tollendringene ville 4000 norske melkebønder blitt skvist ut av danske bønder, som har mye lavere produksjonskostnader. Dette ville igjen rammet meieriene og distribusjonsleddet. Endringene i tollsatsene er ikke særinteresser og tyveri fra fellesskapet til matprodusentene. Dette er snakk om ren verdiskaping!
Så da får du velge da Paul Joakim; 118 millioner til Danmark eller nedleggelse av 4000 norske melkebruk? 118 millioner er brødsmuler. Og grunnen til at Norvegia og Jarlsberg kan ha produksjonsvekst er nettopp pga. beskyttelse gjennom tollvernet.

Det er på tide at Unge Høyre forstår at det koster mer å produsere mat i Norge enn i resten av Europa. Prisene her en generelt høyere, både når det gjelder utstyr, bygg, produskjon.. osv. Om ikke vi har disse tollsatsene hadde norsk landbruk vært nedlagt i store deler av landet. Men det er kanskje det Unge Høyre vil.

Det var langt fra et enstemmig EU-parlament som stemte for resolusjon om at Norge burde fjerne tollsatsene på ost og kjøtt. Det var den blå flertallsfraksjonen i EU-parlamentet som fikk gjennom resolusjonen. Den grønne fraksjonen kom med en motresolusjon som ga Norge full støtte!

Så snakker du om fiskeri og havbruk, at du er redd for eksporten av fisken vår. Dette er skremselspropaganda fra Unge Høyre. Det har aldri gått bedre for den norske laksen enn under den rødgrønne regjeringa, det til tross for tollsatsene på enkelte varer som sikrer vår sjølforsyning.

Så hva vil Unge Høyre nøyaktig at norske bønder skal gjøre for å overleve? Og forslag så vage som; "vær kreativ eller tenk nytt" holder ikke fra høyresiden. Vær litt kreativ selv. Fortell nå alle norske bønder konkret hva de skal gjøre for å klare å overleve av produksjonen av den viktige norske maten. Jeg venter i spenning!