hits

Tolltull fra Unge Høyre!

kommentarer
EU-parlamentet gikk torsdag hardt ut mot Norges økte tollsatser på ost. De har fått deres fremste løpegutt i Norge, lederen i Unge Høyre til å kaste seg inn i debatten. Vi kan lese i et oppslag i Nationen at EU-løpegutten sier at vedtaket gjør det ekstra viktig for Høyre å fjerne denne tollen så kjapt som overhodet mulig. At Høyre er glad i EU og aller helst vil melde oss inn i unionen, det visste vi fra før. Men det forundrer meg at Unge Høyre mener det er viktigere å gjøre EU fornøyd enn å sikre den norske matproduksjonen. Det gjør meg derfor ekstra stolt av å representere et parti som tørr stå opp mot den Europeiske Unionen!

Det andre argumentet til EU-løpegutten Paul Joakim Sandøy, er at han mener en fjerning av ostetollen, vil redde Europa fra den økonomiske krisen. Jeg tror nok det er litt mer enn ostetollen som skal til for å få Europa på rett økonomisk kjøl.

Regjeringen med Senterpartiet i spissen har vist handlekraft når de har forandret fra kronetoll til prosenttoll for enkelte landbruksvarer. Det gjelder for faste oster, biff og filet av storfe og lammeslakt. Forslaget har skapt stor debatt, det viser at mat er viktig for folk. Og det var et nødvendig grep. Beregninger viser at 4000 melkebønder ville blitt nødt til å avvikle sin produksjon om ikke denne tollen på blant annet ost ble innført. 4000 melkebønder tilsvarer antall melkebønder på Vestlandet, Nord-Norge, Agder og Telemark. Hvordan landbruk ville man da hatt igjen?

Hvorfor er da Unge Høyre så sure for tollendringen? Det som er realiteten er at de slettes ikke opptatt av tollen på de ulike franske spesialostene det ofte snakkes om i denne debatten. De er opptatt av tollen på vanlig gulost. Formålet med tollendringen er å redusere importen av «industriprodusert hvitost». Det er ikke mangfoldet av oster i norske butikker som rammes.

Hvorfor er de så opptatt av tollen på gulosten? Fordi de hadde oppdaget at med den gamle tollsatsen (fast kronebeløp per kg uten inflasjonsjustering) så kunne de kjøpe gulost fra utlandet og som inkludert toll kunne konkurrere med den norske osten på pris. Rema 1000 og gjengen kunne i forhandlinger med for eksempel Tine diktere prisen og true med å erstatte norsk ost med dansk gulost om de ikke fikk viljen sin. Uten tollendringene ville 4000 norske melkebønder blitt skvist ut av danske bønder, som har mye lavere produksjonskostnader. Dette ville igjen rammet meieriene og distribusjonsleddet. Endringene i tollsatsene er ikke særinteresser og tyveri fra fellesskapet til matprodusentene. Dette er snakk om ren verdiskaping!

Hvorfor synes jeg og Senterungdommen at toll er bra? For det første er det rett og slett fordi at vi digger norsk mat! Så skal vi ikke undervurdere viktigheten av å ha en egen matproduksjon i dette landet. Vi tar det liksom litt for gitt føler jeg. Vi har bønder som sliter hver dag for at vi har den trygge gode norske melken, osten, kjøttet, kornet og grønnsakene på bordet hver dag. Så var det dette med prisen. Unge Høyre klager over at mat er så dyrt i Norge, og at vi burde åpne for mer import og fjerning av tollmurere fordi maten er så mye billigere i utlandet. De burde snart lære seg å relaterer prisene til inntektsnivået.

Å åpne for fri handel over landegrensene ville være å legge ned norsk matproduksjon og ikke minst kulturlandskapet. Vi har et utfordrende geografisk land, et utfordrende klima og en ganske mye høyere gjennomsnittlig inntekt enn andre land. Da er det ganske logisk at det koster mer å produsere mat i dette landet, og da er det også ganske logisk at denne maten blir litt dyrere. Men den prisen er jeg villig til å ta for å opprettholde den norske matproduksjonen.

Prisen kan heller ikke kalles dyr i norsk sammenheng. Vi er et av de landene i Europa som bruker minst penger på mat. Vi bruker i dag drøye 11 prosent av vår husholdningsbudsjett på mat, det viser at vi har det temmelig godt her i landet. Så denne toll-debatten som Unge Høyre her drar opp er etter min mening bare tull fra de unge blå. De 11 % vi bruker på mat i dette landet mener jeg er velbrukte penger. Den utgiftposten som øker mest i norske husholdninger er feriereiser. Unge Høyre slipper derfor å bekymre seg for den økonomiske krisen i Europa, fordi alle våre feriereisene våre til Europa og pengene vi legger igjen der bidrar nok mer på den europeiske økonomien enn hva ostetollen gjør. Vi ønsker EU-løpegutten god tur til Brussel hvor neste oppdrag for utenlandsk lobby venter han.