hits

Venstre vil rasere petroleumsnæringen!

kommentarer
Skei Grande sier det er en katastrofe at ungdom velger utdanning innen petroleumsnæringen, jeg mener det er en katastrofe at man kan mene noe slikt.

Jeg synes det er synd at Norges viktigste næring blir rakket ned på i så stor grad. Norge er verdensledende på utvikling og kunnskap innen olje og gass. Det er synd Venstre vil stoppe denne utviklingen. Oljen og petroleumsnæringen er enda fremtiden for dette landets næringsutvikling og inntekter. Jeg synes det er synd at oljenæringen blir snakket ned av Venstre slik som Grande nå gjør. Næringen har skapt Norge til en velferdstat, og den vil forhåpentligvis fortsette å sørge for at vi er et av verdens beste land å bo i.

Når Skei Grande bruker så sterke ord som at at det er katastrofalt at ungdommen utdanner seg innen petroleumsnæringen så stiller jeg store spørsmålstegn ved kunnskapssatsingen i det partiet som prøver å fremstille seg som kunnskapspartiet. En oljenæring basert på mangel på kunnskap ville være ganske katastrofalt.

Utdanning innen olje begrenser seg ikke bare til olje, mange grener berøres. Utdanning innenfor petroleum gir også kunnskap og utvikling på andre områder, og da særlig i den fornybre næringen som vi utvikler offshore. Uttalelsen til Grande mener jeg er katastrofal og nedrakkende om den veldig nyttige og verdensledene kunnskapen Norge har opparbeidet seg innenfor næringen. Det er et slag mot den viktige jobben og den velferden Norge har opparbeidet seg nettopp gjennom kunnskap for å ta naturressursene våre i bruk på en mest mulig forsvarlig måte.

Det er selvsagt viktig at vi også utdanner ungdom innen den fornybare næringen. Men det gjør vi ikke ved å snakke ned den kunnskapen og utviklingen innenfor olje og gass som vi er så gode på. Vi trenger kloke hoder i alle næringer i Norge, det burde også Grande og Venstre forstå.

Jeg vil i motsetning til Grande heller oppfordre ungdom til å nettopp velge utdanning innenfor olje og gass for å utvikle kunnskapen både innenfor miljøhensyn, utvikling og sikkerhet. Olje og gass vil det nemlig fortsatt være behov for uavhengig av hva Venstre måtte påstå. Da må Norge fortsette å utdanne unge til å utvikle næringen videre.